'Nechť duše visí': jak putování mysli podněcuje kreativitu

Pevnost Albrechta Durera na velkém úbočí kopce, 1500 - Buyenlarge / Getty Images

Julia Christensen, Guido Giglioni a Manos Tsakiris

Renesanční malíř Albrecht Dürer byl jeho přáteli považován za mistra v umění putování myslí. Mohl se stát „zabaleným“ do svých vlastních příjemných úvah, napsal německý humanista Willibald Pirckheimer, kdy se Dürer „zdál nejšťastnější osobou na Zemi“.